Workshopy

Všechny akce jsou vhodné pro úplné začátečníky bez předchozí zkušenosti se zpěvem, hudbou či meditací. Stačí jen zájem a chuť objevovat něco nového, neznámého. Svět hudby a zvuku je tak široký a pestrý… Pojďme ho společně objevovat.


Rozeznění

Jedná se o workshop, jehož cílem je strávit příjemné chvíle při objevování kouzla vlastního hlasu a neuchopitelné nádhery alikvótních tónů. Vyzkoušíme si rozličné hlasové techniky, díky kterým se tělo prodýchá a uvolní. Pomocí několika jednoduchých technik se naučíme základům alikvótního zpěvu. Alikvóty jsou harmonické tóny, které zní nad základním tónem. Sám lidský hlas tyto alikvóty obsahuje. My se naučíme, jak ho zvýraznit. V další části programu si všichni sami vyzkouší hru na tibetské mísy, jejichž zvuk je alikvótních tónů plný. Na závěr proběhne malý hudební dýchánek pro závěrečné spočinutí.

Doba trvání: 3 – 4 hodiny

Cena: dle místa konání

Můžu se takové akce zúčastnit? Mám umět či znát něco předem? Co když je to pro mě zatím úplně nové a neznámé?


Krása zvuku tibetských mís

Jedná se o zážitkový workshop, na kterém se seznámíme s historií tibetských mís a způsobu jejich použití. Všichni si vyzkouší hru na tibetské mísy, budeme se učit nacítit, jak na nás jednotlivé zvuky působí, a vyzkoušíme si, jak s nimi dále pracovat. Postupně se budeme dostávat do většího stavu uvolnění, který napomůže hlubšímu prožitku ze zvuku. Společný čas je ukončen poslechovým koncertem.

Doba trvání: 4 – 6 hodin

Cena: dle místa konání

Můžu se takové akce zúčastnit? Mám umět či znát něco předem? Co když je to pro mě zatím úplně nové a neznámé?


Dech, zvuk a ticho jako cesta

Jedná se o prožitkový seminář, který propojuje práci s hlasem, dechem a zvukem. Vyzkoušíme si různé hlasové techniky. Procítíme, jak na nás zpěv určitých hlásek působí. Povíme si o zvuku, alikvótech a jejich vlivu na člověka. A vyzkoušíme si hru na tibetské mísy a jak s nimi dále pracovat. Necháme ticho, aby umožnilo procítit zvuk, aby dalo prostor k hlubšímu naslouchání. Společný čas je ukončen poslechovým koncertem. 

Doba trvání: 6 – 8 hodin

Cena: dle místa konání

Můžu se takové akce zúčastnit? Mám umět či znát něco předem? Co když je to pro mě zatím úplně nové a neznámé?


O kováři, který překvapil sám sebe

Program pro děti I. stupně základních škol, na kterém jsou dětem pomocí pohádkového příběhu představeny tibetské mísy a další hudební nástroje. Příběh jim poví, jak velkou moc může mít zvuk, a jak důležité je umět naslouchat. Děti si samy vyzkouší hrát na tibetské mísy, „vycinknout“ kapičky vody i zažijí na svém těle, když jim mísa na zádech hezky „vrní“. Jedná se o příběh s přesahem, který se hodí jak do hudební, tak do ekologické výchovy.

Doba trvání: 45 minut

Cena: dle dohody s organizátorem