Účinky muzikorelaxace

Hudba provází člověka od pradávna. Je součástí jeho vnitřního světa i celého sociokulturního prostředí. Kromě toho je též vědecky prokázáno, že poslech hudby vyvolává psychickou, biochemickou, fyziologickou a somatickou reakci a současně i ovlivňuje vegetativní funkce lidského těla.

Hudbu či zvuk posloucháme nejen uchem, ale prostřednictvím vibrací je vnímáme celým tělem. Naše tělo je tvořeno převážně z vody, která je velkým vodičem pro zvuk, proto se zvukové vlny bleskurychle nesou naším tělem. Tyto vlny působí na celý organismus, neboť se díky buňkám přenáší do celého těla. Nejde tedy jen o ucho a poslech.

Je pro nás důležité být citliví a vnímaví vůči zvukům, které nás obklopují. Protože jak moc může být zvuk příjemný, tak moc může být i škodlivý. A právě proto je pro nás vhodné, abychom využívali univerzálního účinku zvuku pro naše psychické i fyzické zdraví prostřednictvím muzikorelaxace. Muzikorelaxace nám přináší ohromně širokou škálu pozitivních účinků a tak se stala přirozenou formou odpočinku a zdrojem načerpání nových sil pro dnešního člověka obklopeného různými hlasitými zvuky a ruchy, stejně tak všudypřítomným stresem a tlakem okolí.

Pozitivní účinky muzikorelaxace

  • psychické uvolnění a relaxace,
  • navození pocitu klidu a harmonie,
  • snížení pocitu stresu, napětí či úzkosti,
  • pozitivní vliv na vnímání sebe sama, podpora rozvoje kreativních schopnosti, probouzí intuici,
  • uvolnění psychických a fyzických bloků,
  • uvolnění svalových tenzí,
  • masírování a harmonizace buněk v těle,
  • vyplavování nečistot z těla,
  • jemná detoxikace vnitřních orgánů, čištění krve a ostatních tělesných tekutin,
  • podpoření přirozeného sebeuzdravujícího procesu lidského těla.

Zaujalo vás povídání o muzikorelaxaci, ale stále si nejste jisti, jestli je to pro vás? Přečtěte si Co je dobré vědět předem.