Účinky muzikorelaxace

Hudba provází člověka od pradávna. Je součástí jeho vnitřního světa i celého sociokulturního prostředí. Kromě toho je též vědecky prokázáno, že provozování hudby a její poslech vyvolává psychickou, biochemickou, fyziologickou, neurologickou a somatickou reakci a současně i ovlivňuje vegetativní funkce lidského těla.

Hudbu či zvuk posloucháme nejen uchem, ale prostřednictvím vibrací je vnímáme celým tělem. Naše tělo je tvořeno převážně z vody, která je velkým vodičem pro zvuk, proto se zvukové vlny bleskurychle nesou naším tělem. Tyto vlny působí na celý organismus, neboť se díky buňkám přenáší do celého těla. Nejde tedy jen o ucho a poslech. Zároveň hudba spouští vysokou mozkovou aktivitu v několika centrech naráz, čímž podporuje neurologické funkce, propojení těchto center i aktivaci méně aktivních center.

Je pro nás důležité být citliví a vnímaví vůči zvukům, které nás obklopují. Protože jak moc může být zvuk příjemný, tak moc může být i škodlivý. A právě proto je důležité, abychom se naučily pozornosti a naslouchání. Pozornosti vůči zvukům, které nás obklopují, pozornosti vůči řeči našeho těla, pozornosti vůči vnitřním pochodům a podnětům.

Naučit nás to může zvuk. Proto je pro nás vhodné, abychom využívali univerzálního účinku zvuku pro naše psychické i fyzické zdraví prostřednictvím muzikorelaxace. Muzikorelaxace nám přináší ohromně širokou škálu pozitivních účinků. Díky zvýšení dostupnosti muzikorelaxačních a muzikoterapeutických aktivit stejně tak dostupnost rozličných hudebních nástrojů, často i z jiných kulturních oblastní, se otevřely další a další možnosti, jak zapojit hudbu nejen do vlastní psychohygieny, ale třeba i meditačních technik.

Hudba se tak stala přirozenou formou odpočinku a zdrojem načerpání nových sil pro dnešního člověka obklopeného různými hlasitými zvuky a ruchy, stejně tak všudypřítomným stresem a tlakem okolí.

Pozitivní účinky muzikorelaxace

 • uvolnění fyzických bloků a svalových tenzí,
 • masírování a harmonizace buněk v těle,
 • vyplavování nečistot z těla,
 • jemná detoxikace vnitřních orgánů, čištění krve a ostatních tělesných tekutin,
 • podpoření přirozeného sebeuzdravujícího procesu lidského těla,
 • zvýšení pozornosti ke svému tělu a schopnosti naslouchání vůči jeho reakcím a impulzům,
 • psychické uvolnění a relaxace,
 • navození pocitu klidu a harmonie,
 • snížení pocitu stresu, napětí či úzkosti,
 • uvolnění psychických bloků,
 • vnitřní ztišení a zpomalení,
 • zvýšení schopnosti koncentrace a pozornosti,
 • pozitivní vliv na vnímání sebe sama, podpora rozvoje kreativních schopnosti, probouzí intuici,
 • uvolnění psychických bloků,
 • otevření se sebelásce a empatii, k sobě i ostatním bytostem,
 • zvýšení laskavosti, ohleduplnosti a tolerance,
 • získání vhledu a schopnosti získat nové perspektivy a způsoby uvažování,
 • otevření se vůči novým možnostem a svému potenciálu,
 • podpora duchovního růstu,
 • může zprostředkovat duchovní transformaci,
 • a mnoho, mnoho dalšího.

Zaujalo vás povídání o muzikorelaxaci, ale stále si nejste jisti, jestli je to pro vás? Přečtěte si Co je dobré vědět předem.