Moje cesta k tibetským mísám

Těší mě Váš zájem o tibetské mísy. Je to nejen o krásném zvuku a relaxaci, ale i o využití hudby v sebezkušenostím procesu, na cestě k osobnímu rozvoji a vnitřním posunu. Na této cestě jsem už nějaký ten pátek a stále s pokorou a vděčností objevuji nové vhledy, které mi zvuk tibetských mís přináší. Je to hudba, je to meditace.

Se zvukem tibetské mísy jsem se poprvé setkala asi před dvaceti lety tak trochu „náhodou“ u kamarádky, která se právě vrátila z Indie. Přivezla si dvě zpívající mísy a tak jsem si na ně cinkla. Ten zvuk byl pro mě úplným zjevením. Respektive pro mé tělo, které reagovalo neuvěřitelně intenzivně. Asi jsem musela vypadat hodně jinak či divně, protože při odchodu mi kamarádka jednu tibetskou mísu věnovala. A tak byly tibetské mísy v mém životě. 

Dalším velkým životním zlomem bylo setkání s muzikoterapeutem Vlastimilem Markem, který vedl kurzy nejen muzikorelaxace, ale i zenových meditací. Byl jedním z prvních, který do České republiky přinesl toto téma – vliv zvuku na lidské tělo, mysl i psychiku. Zároveň poukazoval na nové vědecké výzkumy, které dokazovaly, jak zvuk, meditace či změna myšlení ovlivňují náš mozek i tělo. Od té doby (rok 2005) jsem se začala mísám více věnovat.

Velkým posunem mé práce s mísami bylo setkání s Františkem Horváthem a přijetí techniky tibetské masáže zvukem, kterou jsem od té doby začala nabízet svým klientům.

Do mého života vstoupilo i mnoho dalších, ale tyto tři momenty se asi nejvíce vryly, respektive způsobily jednu z velkých výhybek mého životního putování. Ale není to ani tak o lidech, je to zejména o času stráveném se zvukem, respektive „bytím ve zvuku“. Věřím totiž, že k tibetským mísám se člověk prostě musí „procinkat“.

Zvuk tibetských mís je plný alikvotních tónů, a protože ráda zpívám, směřovalo mě to i k alikvotnímu zpěvu. V současné době nabízím individuální zvukové procedury a pořádám koncerty a workshopy jak s tibetskými mísami, tak s alikvotním zpěvem.

Zpěv i poslech zvuku tibetských mís je o hlubokém prožitku. Během zpěvu, či poslechu alikvotních tónů dochází k fyzickému uvolnění, které následně vede i k uvolnění psychickému. V ten moment může v našem vnitřním prostoru vzniknout místo pro ticho, pro spočinutí, pro prožitek samotného bytí. Vzniká zde prostor pro zvědomění, pro promluvení vnitřního hlasu, pro změnu, pro zázraky. Můj přístup je tedy založen na fyzickém prožitku, stavu otevřené mysli a meditativním uvolnění. Je to o procesu dávání i přijímání. Tibetské mísy miluji a předávání radosti z jejich hry i poslechu vnímám jako své poslání. Přistupuji k tomu všemu s radostí a otevřeností, zároveň s vděkem i pokorou a s neutuchajícím údivem nad účinky hudby a zvuku. Přeji Vám hodně štěstí na této cestě zvuku, na kterou vás srdečně zvu.

S láskou Lada