jak to vnímám

Jak to vnímám

Hudba a zpěv patří od pradávna k člověku. Provází jej jeho tisíciletou historií. Člověk zpíval ve chvílích radosti a štěstí, smutku i utrpení. Lidé zpívali při narození děťátka, zpívali, když se ženili a vdávali, a také, když truchlili nad smrtí blízkého.

Hudba má nejen dar naši duši potěšit, ale i naši duši léčit. Tento lék vlastníme všichni. Není podstatné, že jsme možná slýchali, že neumíme zpívat či že nemáme hudební sluch. Není podstatné, že jsme to slýchali a pak tomu i uvěřili. Podstatné je, že s tím můžeme něco dělat. Můžeme to prostě hodit za hlavu, uvolnit se a začít zpívat a hrát.

Žijeme v době, kdy nás obklobuje více hluku než zvuku, a více hudby reprodukované, než přirozené a autentické. A ticho se často stává nedostatkovým zbožím. Symbolem naší doby je spěch a stres. Stáváme se podráždění, roztěkaní, stažení. V takových chvílích se nám může stát hudba a zpěv velkým pomocníkem.

A přitom zvuky přírody, které nás obklopují, jsou pro nás zvukem nejpřirozenějším. Zaposlouchejte se do zpěvu ptáků, šustění listí v korunách stromů, zurčení potoka či křupání sněhu. Zaposlouchejte se do krajiny. A naslouchejte. Tam uslyšíte zvuky ticha, tam uslyšíte sebe sama, tam pochopíte, co znamená naslouchat. 

„Jen když se napijete z řeky ticha, budete opravdu zpívat.“ Chalíl Džibrán

Co je dobré vědět

V jednotlivých procedurách a programech jsou používány hudební nástroje (zejména tibetské zpívající mísy), které využívají přirozených alikvótních tónů a jemných vibrací, které blahodárně působí na mysl a tělo člověka. Proto o nich hovoříme jako o muzikorelaxačních hudebních nástrojích. Není potřeba žádná předchozí zkušenost jak s těmito typy hudebních nástrojů, ani s nějakou jinou formou relaxace či meditace. Stejné pravidlo platí u zpěvu alikvótů či zpívánek a dalších muzicírování – není potřeba „umět“ zpívat ani hrát na hudební nástroj.

Jediné, co je potřeba, je váš zájem, nadšení či zvědavost něco takového zažít. Jde o to být otevřený zažít něco netradičního, co může být nejen zajímavé, ale i psychicky příjemné a fyzicky uvolňující.

U muzikorelaxace může být přínosná předchozí zkušenost v tom smyslu, že naše tělo a mysl mají obdivuhodnou paměť, díky které si pamatujeme, že nám něco bylo příjemné. Při další příležitosti pak naše tělo vyvolá signály spouštějící pocit bezpečí a spokojenosti, díky kterým se dříve uvolníme a spočineme a celou muzikorelaxaci si více užijeme.

Vždy je však třeba myslet na to, že nás ovlivňuje přítomnost tady a teď. Může se stát, že zrovna v daný den se necítíte dobře, špatně jste spali, pohádali se s kolegou či zažili jiné a jiné momenty, které vám prožitek mohou ovlivnit. Může se stát, že si společný zpěv třeba tolik neužijete jako jindy, nebo při koncertu budete stále jen přemýšlet a přemýšlet. Vždycky však platí, že jak zpěv tak muzikorelaxace vám udělá dobře a pomůže vám se přes dané špatné rozpoložení lépe přenést.

Přesto se může stát, že některé zvuky či tóny vám budou nepříjemné. Důvody mohou být různé a individuální a je vhodné se o nich pobavit osobně. V případě potřeby se na mne určitě obraťte.

Na závěr doporučení technického charakteru. 🙂 Na všechny procedury a akce doporučuji nosit pohodlné oblečení. Na koncert je skvělé vzít si i vlastní deku, kterou se přikryjete. Při hlubokém zklidnění je potřeba, aby se tělo udrželo v teple.

Dále doporučuji, abyste si v daný den po proceduře či akci neplánovali žádný další program. Účinky muzikorelaxace mohou být velmi široké – od potřeby samoty a ticha po chuť jít se bavit s přáteli, od pocitu únavy či ospalosti po ohromné nabuzení. Proto je důležité, abyste byli svobodní v tom, jak se rozhodnete čas po muzikorelaxaci strávit, právě dle vašeho momentálního rozpoložení.

Před společným zpíváním i po něm, stejně tak po procedurách, je důležité dodržovat pitný režim. Vláčnému hrdlu se lépe zpívá. 🙂 Zároveň voda nám pomáhá odplavovat z těla toxiny, které se po procedurách začnou uvolňovat.

Stále si nejste jisti, zda je to pro vás? Ozvěte se a vše probereme. V případě větších zdravotních problémů je určitě vhodné vše předem zkonzultovat i se svým osobním lékařem. Také si přečtěte účinky muzikorelaxace.

Účinky muzikorelaxace

Hudba provází člověka od pradávna. Je součástí jeho vnitřního světa i celého sociokulturního prostředí. Kromě toho je též vědecky prokázáno, že provozování hudby a její poslech vyvolává psychickou, biochemickou, fyziologickou, neurologickou a somatickou reakci a současně i ovlivňuje vegetativní funkce lidského těla.

Hudbu či zvuk posloucháme nejen uchem, ale prostřednictvím vibrací je vnímáme celým tělem. Naše tělo je tvořeno převážně z vody, která je velkým vodičem pro zvuk, proto se zvukové vlny bleskurychle nesou naším tělem. Tyto vlny působí na celý organismus, neboť se díky buňkám přenáší do celého těla. Nejde tedy jen o ucho a poslech. Zároveň hudba spouští vysokou mozkovou aktivitu v několika centrech naráz, čímž podporuje neurologické funkce, propojení těchto center i aktivaci méně aktivních center.

Je pro nás důležité být citliví a vnímaví vůči zvukům, které nás obklopují. Protože jak moc může být zvuk příjemný, tak moc může být i škodlivý. A právě proto je důležité, abychom se naučily pozornosti a naslouchání. Pozornosti vůči zvukům, které nás obklopují, pozornosti vůči řeči našeho těla, pozornosti vůči vnitřním pochodům a podnětům.

Naučit nás to může zvuk. Proto je pro nás vhodné, abychom využívali univerzálního účinku zvuku pro naše psychické i fyzické zdraví prostřednictvím muzikorelaxace. Muzikorelaxace nám přináší ohromně širokou škálu pozitivních účinků. Díky zvýšení dostupnosti muzikorelaxačních a muzikoterapeutických aktivit stejně tak dostupnost rozličných hudebních nástrojů, často i z jiných kulturních oblastní, se otevřely další a další možnosti, jak zapojit hudbu nejen do vlastní psychohygieny, ale třeba i meditačních technik.

Hudba se tak stala přirozenou formou odpočinku a zdrojem načerpání nových sil pro dnešního člověka obklopeného různými hlasitými zvuky a ruchy, stejně tak všudypřítomným stresem a tlakem okolí.

Pozitivní účinky muzikorelaxace

 • uvolnění fyzických bloků a svalových tenzí,
 • masírování a harmonizace buněk v těle,
 • vyplavování nečistot z těla,
 • jemná detoxikace vnitřních orgánů, čištění krve a ostatních tělesných tekutin,
 • podpoření přirozeného sebeuzdravujícího procesu lidského těla,
 • zvýšení pozornosti ke svému tělu a schopnosti naslouchání vůči jeho reakcím a impulzům,
 • psychické uvolnění a relaxace,
 • navození pocitu klidu a harmonie,
 • snížení pocitu stresu, napětí či úzkosti,
 • uvolnění psychických bloků,
 • vnitřní ztišení a zpomalení,
 • zvýšení schopnosti koncentrace a pozornosti,
 • pozitivní vliv na vnímání sebe sama, podpora rozvoje kreativních schopnosti, probouzí intuici,
 • uvolnění psychických bloků,
 • otevření se sebelásce a empatii, k sobě i ostatním bytostem,
 • zvýšení laskavosti, ohleduplnosti a tolerance,
 • získání vhledu a schopnosti získat nové perspektivy a způsoby uvažování,
 • otevření se vůči novým možnostem a svému potenciálu,
 • podpora duchovního růstu,
 • může zprostředkovat duchovní transformaci,
 • a mnoho, mnoho dalšího.

Zaujalo vás povídání o muzikorelaxaci, ale stále si nejste jisti, jestli je to pro vás? Přečtěte si Co je dobré vědět předem.